Sunday, July 8, 2012

uang lama indonesia

 koleksi menyimpan wang lama dan benda benda antik
adalah tinggi nilai nya,dengan ada nya hobi minat suka
dengan menyinpan wang lama dan benda-benda antik
adalah dapat melestarikan dan melindungi sejarah.
terdahulu.
wang lama mempunyai sejarah tersendiri untuk bangsa
kita INDONESIA.begitu pula dengan benda-benda
antik juga,tetap ada sejarah didalam nya.
benda antik dan wang lama zaman dulu terkandung makna sejarahnya.